ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนของสวนป่าสาละวิน ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การอุตสาหกรรมบำไม้เขตเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ประสงค์เปิดประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนของสวนป่าสาละวิน ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบบตลาดกลางค้าไม้ แปลงปี ๒๕๒- รวม ๑๕ กอง จำนวนไม้ ๘๔- ท่อน ปริมาตร ๙๒.๔๔ ลบ.ม. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑0.00 - ๑๑.๐๐ น. ณ สวนป่าสาละวิน ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขตามประกาศข้างต้นนี้ได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมบำไม้เขตเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เลขที่ ๒๙๙ ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร - ๕๓๒๔ ๕๓๕๖ ในเวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :