ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 แก่ครอบครัวที่ตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่

วันนี้ (24 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่บ้านน้ำกัด ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน      นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO  ประจำปี  2565 ให้แก่ นางสาวจันทร์เพ็ญ ยอดเอื้อเฟื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างบ้าน จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังละ 200,000 บาท เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายสำคัญ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือน โดยใช้ข้อมูล TPMAP เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 1 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือน นางสาวจันทร์เพ็ญ ยอดเอื้อเฟื้อ มีความพิการทางการได้ยิน อาศัยอยู่คนเดียว มีลูก 2 คน แต่ลูกไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ทำอาชีพปลูกผัก แปรรูปอาหาร จักสาน มีความขยันขันแข็ง สภาพบ้าน พื้น-ฝาบ้านไม่มั่นคง เป็นฟากไม้ไผ่ บ้านเอียง ห้องน้ำแยกอยู่นอกบ้าน สายตาไม่ค่อยดี มีความปลอดภัยต่ำ การช่วยเหลือเบื้องต้น นายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค และพันธุ์พืช ให้กับครอบครัวของ นางสาวจันทร์เพ็ญ ยอดเอื้อเฟื้อ ด้วย


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :