ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบผ้าห่ม เสื้อ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ฯ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตามโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

    วันที่ 1 ธันวาคม 2565  พล.อ.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผูบัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ฯ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายเชษฐา  โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพงษ์พีระ  ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ 
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบผ้าห่มให้กับนักเรียน มอบเสื้อให้ครู พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่อีกด้วย 
     สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย “โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีดำริให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้ามาดำเนินโครงการ เนื่องจากในพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งอาหารที่ใช้ในการบริโภค เพื่อเป็นอาหารกลาวันให้กับเด็กนักเรียนได้รับสารอาหารโปรตีนที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ ฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 รับผิดชอบ 2 โรงเรียน และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 รับผิดชอบ 12 โรงเรียน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักปลอดภัย การเลี้ยงสัตว์  การประมง เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ประกอบอาหารให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :