สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน รวม ๓๙ รายการ

สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน รวม ๓๙ รายการ ซึ่งจะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด รวมทุกรายการ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา แม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดได้ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๑๓๘๓ หรือขอดูครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดได้ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar