ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน มอบโฉนดที่ดิน มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ในการจัดซื้อที่ดิน และอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อให้บริการดูแลประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน            เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถวายช่อดอกไม้สักการะพระราชานุสาวรีย์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หลวงตาสายหยุด เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว เดินทางไปยังห้องประชุมราชอัยยิกานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อเยี่ยมชมแบบจำลองพื้นที่โรงพยาบาลและพื้นที่ ที่จะมีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โอกาสนี้ นางสาวชนเขตต์ บุญญขันธ์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ได้ร่วมกันกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกฐินสามัคคี เพื่อจัดซื้อที่ดิน และอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และการนำเงินดังกล่าวกว่า 20 ล้านบาท มาใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล 
    โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมบุญกุศลบริจาคเงินในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป 
    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ วัดป่าถ้าวัว โดยได้รับเมตตาจาก พระครูวิมลภาวนานุศาสน์ (หลวงตาสายหยุด ปัญญาธโร) เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าถ้ำวัว โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมียอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 20,365,240.00 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาท) นำไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ นำไปจัดซื้อที่ดินขนาด 6 ไร่ 2 งาน 23.6 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ในการขยายสถานที่ให้บริการดูแลประชาชน ให้สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขณะที่พื้นที่ให้บริการรักษาไม่เพียงพอ รวมทั้งสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ต่อไป


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :