ผอ.ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรม “ปรับปรุงภูมิทัศน์ โค้งบ้านทบศอก ต.หมอกจำแป่ และร่วมบูรณาการอำนวยความสะดวกจุดพักรถอุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ ห้วงฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลสำคัญ” เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันนี้ (10 พ.ย. 65) เวลา 09.30 น. นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ ในฐานะผู้อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โค้งบ้านทบศอก ต.หมอกจำแป่ และร่วมบูรณาการอำนวยความสะดวกจุดพักรถอุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ ห้วงฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลสำคัญ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่  จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โค้งบ้านทบศอกฯขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจุดดังกล่าว และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 สถานีตำรวจภูธรหมอกจำแป่ แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอนอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน และประชาชนจิตอาสา

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สำรวจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนพบว่า ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข สายทาง มส.4001 บ้านทบศอกตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 5 ปีย้อนหลังดังนี้ ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6 ครั้ง / ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 6 ครั้ง / ปี พ.ศ. 2563จำนวน 5 ครั้ง ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ครั้ง / ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 13 ครั้ง พบว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :